Τέσσερα -συν ένα- Στοιχεία, υπό την αιγίδα της ελληνικής επιτροπής για την UNESCO

Unesco Greece

Ανακοινώνουμε με μεγάλη χαρά ότι η θεματική Τέσσερα -συν ένα- Στοιχεία έχει τεθεί υπό την αιγίδα της ελληνικής επιτροπής για την UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

H UNESCO, εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), έχει στόχο την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας μέσω διεθνών συνεργασιών στην εκπαίδευση, τις επιστήμες και τον πολιτισμό.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας Τέσσερα -συν ένα- Στοιχεία έχει δομηθεί πάνω σε συγκεκριμένα επιλεγμένες τοποθεσίες που φέρουν χαρακτηριστικά σημάδια της ιστορικής και πολιτιστικής ανθρώπινης παρέμβασης στο τοπίο του νησιού της Τήνου. Με δράσεις, διαδικασίες και αφηγήσεις, για την ένταξη του ίδιου του τοπίου στην αντίληψή μας για το χώρο, το χρόνο, τις εποχές, την ύλη, την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους γίνεται μία οργανωμένη προσπάθεια ανάδειξης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού της Τήνου. 

Είναι μεγάλη τιμή για τον φορέα Κοινωνώ να αναγνωρίζεται αυτή η προσπάθεια από τον οργανισμό της UNESCO.